top of page

Belangrijke data

1594 – Geboorte van Eva van Hoogeveen, dochter van Aelbrecht Gerritszoon van Hoogeveen en Neeltje Goversdochter van der Aar. Preciese datum onbekend. Woonhuis: “Het Swart Laecken” Hoogstraat 4, Leiden.
1650 – Stichting van het hof door Eva van Hoogeveen.
1652 – Eva overlijdt op 12 juni.
1653 – De executeurs-testamentair kopen de grond van het voormalige Klooster Roma voor 7000 gulden. Stadsarchitect Arent van ’s-Gravesande maakt het ontwerp en zal de bouw controleren.
1654 – In het najaar zijn de huisjes gereed.
1655 – Bouw van het poorthuis aan de Doelengracht met op de eerste verdieping een regentenkamer (thans bewoond door een particulier).
1659 – De toegangspoort aan de Doelensteeg wordt geplaatst.
1737 – Start bijhouden van een bewonersregister.
1739 – Eerste grote opknapbeurt. Er komt een pomp met schaap, zoals in het familiewapen van Van Hoogeveen. De tuin krijgt een aanzienlijke facelift. Er worden 8 lindebomen geplant.

1751 – “Grontcaart” vervaardigd ter gelegenheid van de nieuwe indeling van de hofjestuin.
1782 – Groot onderhoud zonder fundamentele veranderingen.
1807 – Buskruitramp aan het Steenschuur. In het hof moet een groot aantal nieuwe ramen worden ingezet.
1864 – Aanleg gasverlichting.
1893 – Anna Pompeja F. van Roijen- Quintus treedt aan als eerste vrouwelijke regent.
1939 – Einde van de erfopvolging. De laatste 3 regenten uit het geslacht Van Roijen dragen hun verantwoordelijkheden over aan de burgemeester van Leiden, A. van de Sande Bakhuyzen.
1982 – Begin van de grote algehele restauratie/renovatie. Alle huisjes krijgen keuken, wc en douche. De bedsteden verdwijnen definitief. Totale kosten ca fl 1.600.000,-.
1985 – 28 juni officiële heropening van het hof door mr J.A. Peters, wethouder ruimtelijke ordening en openbare werken van de gemeente Leiden.
2007 – 5 oktober aanbieding van het eerste exemplaar van het boek “Regenten en kuise maagden” aan burgemeester drs H.J.J. Lenferink burgemeester van de gemeente Leiden in de Hortus Botanicus ter gelegenheid van het 350 jarig bestaan van het hofje.

Presentatie van het eerste boek “Regenten en kuise maagden” door J.H. Huizenga (R) aan H.H.J. Lenferink, burgemeester van de gemeente Leiden, op 5 oktober 2007 in de wintertuin van de Hortus in Leiden. (foto Anja de Wit)

Presentatie van het eerste boek “Regenten en kuise maagden” door J.H. Huizenga (R) aan H.H.J. Lenferink, burgemeester van de gemeente Leiden, op 5 oktober 2007 in de wintertuin van de Hortus in Leiden. (foto Anja de Wit)

bottom of page