Links

De tuin van het Eva van Hoogeveenhof in de zomer.

(Foto Annemarie de Vries)

Email
evavanhoogeveenhof@gmail.com

Wikipedia
wiki/evavanhoogeveenhof.nl

Landelijk Hofjes Beraad
hofjesberaad.nl

VVV
visitleiden.nl

Erfgoed Leiden
erfgoedleiden.nl

Gemeente Leiden
leiden.nl

Leidse Hofjes
wiki/lijstvanleidsehofjes.nl