top of page

Hoofdstukindeling

In het boek wordt o.a. uitgebreid ingegaan op het geslacht Van Hoogeveen en worden meer details gegeven over de bouw, brieven van huurders, en over wetenswaardigheden betreffende de regenten.

INHOUD

  • Proloog

  • Regenten

  • Kuise maagden

  • Erfopvolging

  • Restauratie en toekomst

  • Epiloog

  • Verantwoording

  • Bijlagen

  • Over de auteurs

bottom of page