top of page

Biografie van de regenten

1. Jacob Aelbrechtzn. van Hoogeveen

Leefde van 1625-1653

Regent hofje 1652-1653

Bijzonderheden:

Hij was maar één jaar regent. Hij stierf ongetrouwd op jonge leeftijd. 

2. Gerard (Gerrit) Aelbrechtzn. van Hoogeveen 

Leefde van 1587-1665

Regent hofje 1652-1665

Trouwde:

met Aechgen Fr.dr. de Bije

Kinderen:

Francois

Cornelia 1634

Beroep:

Medicus.

Leefde van 1611-1669

Regent hofje 1653-1669

3. Gerard (Gerrit) Ameliszn. van Hoogeveen 

Trouwde:

in 1640 met Anna van der Burch uit Dordrecht

Kinderen:

Gerrit 1658-1719

Cornelia Dina 1654-1706 (zij trouwde met Jacob Paets)

Studie:

Rechten universiteit Leiden

Functies:

Lid van de veertigraad 1638-1646, burgemeester 1644, gecommitteerde bij de admiraliteit van Amsterdam, van 1646-1669 schout te Leiden

Bijzonderheden:

In 1657 hield hij toezicht op het bouwen van de Waag. Gerard van Hoogeveen was de eigenaar van het pand Rapenburg 38. Hij liet het in 1645 bouwen. Na zijn dood erfde zijn vrouw het. 

 

Leefde van 1640-1683

Regent hofje 1665-1683

4. Diederik (Dirk) van Hoogeveen

Trouwde:

In 1681 in Delft met Maria Duijst van Voorhout, Vrouwe van Renswoude, geboren in Delft 1662

Kinderen: 

geen

Bijzonderheden:

Het is niet bekend in welke relatie hij tot zijn voorgangers stond.

Leefde van 1639-1709

Regent hofje 1699-1709

5. Jacob Paets

Trouwde:

In 1675 met Cornelia Dina van Hoogeveen

 

Kinderen:

Willem 1688-1751

 

Studie:

Rechten universiteit Leiden

Functies:

Secretaris bij de weeskamer 1668-1700, kapitein bij de schutterij 1670-1693, lid van de vroedschap 1694-1709, kerkmeester 1694-1701, weesmeester 1702-1704, schepen 1705-1706, 1708.

Leefde van 1652-1737

Regent hofje 1683-1737

6. Hendrik van Willigen

Trouwde:

In 1683 in Koudekerk met Catharine van Hoogeveen

 

Kinderen:

Adriaan 1683-1685

Anna 1684-1715 (trouwde in de Leidse regentenfamilie Van der Marck)

Barbara 1685-1685

Hendrik 1689-1723

 

Studie:

Rechten in Leiden,

Promoveerde in Orleans in 1679

Functies:

Lid vroedschap 1683-1737, regent van het Elizabeth gasthuis 1685-1688, thesaurier extra-ordinair in 1695 en 1720-1721, schepen in 1704, 1706-1707, 1709-1710, burgemeester 1716, 1719, 1722, 1725, 1728, 1731, 1734-1735. Hij was pluimgraaf en vroonheer 1720-1737

 

Bijzonderheden:

Hij was ook advocaat voor het Hof van Holland. Zijn nalatenschap bedroeg fl 315.870. Hij erfde een pand aan het Rapenburg dat hij verhuurde. Hijzelf huurde een woning aan het Pieterkerkhof en bezat een buitenhuis aan de Hoge Rijndijk bij Hazerswoude.

Leefde van 1658-1719

Regent hofje 1709-1719

7. Gerard van Hoogeveen

Trouwde:

In 1685 met Clara van Assendelft

 

Kinderen:

Anna 1686-1687

Johanna 1688-1691

Gerard 1691-1746

Adriaan 1697-1753 (overleden in Delft)

Johanna 1698-1705

 

Studie:

Rechten in Leiden, promoveerde in 1681 in Orleans

Functies:

Kapitein bij de schutterij 1685-1688, lid van de vroedschap 1689-1719, regent Elizabeth gasthuis 1690-1695, thesaurier extra-ordinair 1700-1701, afgevaardigde bij de VOC 1703, weesmeester 1710, 1716, 1719, schepen 1711-1712, 1714-1715, 1717-1718.

Leefde van 1664-1720

Regent hofje 1719-1720

8. Jan Huibert van der Meer,

heer van Hoogeveen

Ongehuwd.

Studie:

Leiden, promoveerde in 1691 in Harderwijk

Lid van de vroedschap 1720.

Zijn nalatenschap bedroeg fl 88.097.

Leefde van 1662-1721

Regent hofje 1720-1721

9. Cornelis van der Meer,

Heer van Hoogeveen

Ongehuwd.

Studie:

Rechten te Leiden, mercature iure. promotie 1684

Functies:

Kapitein bij de schutterij 1702-1712, lid van de vroedschap 1713-1720

Bijzonderheden:

Zijn nalatenschap bedroeg fl 55.092,-. Hij bezat het pand Rapenburg 47. Hij erfde het van zijn ongehuwde broer Gerard en liet het na aan neef Frans van der Meer. De waarde werd geschat op fl 2.500,-.

Leefde van 1691-1746

Regent hofje 1722-1746

10. Gerard Amelis van Hoogeveen

Trouwde:

In 1735 met Maria van Schoonhoven uit Rotterdam

Studie:

Rechten te Leiden, promotie 1715

Functies:

Lid vroedschap 1719-1746, lid bank van lening 1723, schepen 1724-1725, weesmeester 1729-1730, rekenmeester 1730-1746, burgemeester 1731, 1736, 1739-1740, gecommitteerde raad in Den Haag 1732-1734, ambachtsheer Leiderdorp 1732-1746, thesaurier ordinair 1737-1738, 1741-1742, 1745-1746,

burggraaf 1737-1746. 

Leefde van 1688-1750

Regent hofje 1737-1750

11. Willem Paets

Trouwde:

In 1715 met Marie Constance le Leu de Wilhem

Kinderen: geen

Studie:

Rechten te Leiden

Functies:

Regent Elizabeth gasthuis 1713-1723, lid vroedschap 1718-1750, lid bank van lening 1724-1748, schout van Stompwijk 1737-1747, schepen 1749-1750

Bijzonderheden:

zijn nalatenschap bedroeg fl 125.384,- . Hij bewoonde Rapenburg 19. Hij liet nummer 38 na aan zijn vrouw, het had een taxatiewaarde van fl 12.000,- W. Paets bezat twee paarden en een koets. Vijf dienstboden zorgden voor de huishouding. Huis nr. 38 had hij via zijn moeder Cornelia Dina geërfd van zijn grootvader Gerard van Hoogeveen (1611-1669) Rapenburg 19 is nu het Sieboldhuis.

Regent hofje 1746-1753

Leefde van 1697-1753

12. Adriaan van Hoogeveen, geb. Leiden

Trouwde:

In 1728 met Catharina Röver

Kinderen:

Gerard 1729-1797

Cornelia 1732 (trouwde met Isaac de l'Espaul)

Frans

Nicolaas

Valerius 1736-1781

Maria 1737-1800 (trouwde met H.J. v. Roijen)

Studie:

Privaat recht Leiden

Functies:

Lid van de vroedschap in Delft, lid van de admiraliteit in Zeeland, burgemeester Delft, gecommitteerde in de rekenkamer van Holland en West-Friesland, bewindhebber bij de V.O.C.

Bijzonderheden: 

Adriaan trouwde in Delft en vestigde zich daar. Hij woonde aan de Oude Delft W.2, een gracht vergelijkbaar met het Rapenburg in Leiden. Hij had vijf dienstboden. 

Regent hofje 1746 -1753

Leefde van 1722-1771

Regent hofje 1750-1771

13. Isaac de l'Espaul, geb. Delft

Trouwde:

Cornelia van Hoogeveen

Studie:

Rechten te Leiden

Kinderen:

Cornelia Adriana

Hester

Catharina Elizabeth

Mr. Pieter 1756-1836

Het gezin had nog meer kinderen

Functies:

Lid van het stadsbestuur te Delft. Weesmeester 1755, schepen 1756-1758

Bijzonderheden: 

Cornelia was een dochter van Adriaan van Hoogeveen uit Leiden. Het geslacht De l'Espaul kwam oorspronkelijk uit Haarlem. De moeder van Isaac heette Hester van Roijen.

Isaac is begraven in de Nieuwe Kerk Delft. 

Leefde van 1729-1797

Regent hofje 1753-1797

14. Gerard Azn. van Hoogeveen, geb. Delft

Trouwde:

In 1774 met Clara Blok

Kinderen:

geen

Studie:

Rechten

Functies: Lid van de vroedschap 1767-1787, schepen 1774-1775, 1778, 1780, 1782, weesmeester 1781, 1783-1784, lid rekenkamer Staten van Holland 1785-1787, ingeland van Delft, ingeland van de Godshuizen te Delft 1787-1795

Bijzonderheden: 

nalatenschap fl 22.565,-.

Leefde van 1736-1781

Regent hofje 1771-1781

15. Valerius van Hoogeveen, geb. Delft

Trouwde:

In 1763 met Catharina Pompe van Meerdervoort

Kinderen:

Catharina Elizabeth

(trouwde met H. Vockestaart)

Lidia Johanna

Gerard Amelis 1771-

Studie:

Rechten in Leiden 1755-1758

Functies:

Leiden, Kaptein schutterij 1764, vroedschap 1765-1781, schepen 1774-1775, weesmeester 1778-1779 ambachtsheer De Vennip 1768-1781

Bijzonderheden:

Huurde 1774-1780 Rapenburg 29, woonde daarna Rapenburg 24. Na de dood van het echtpaar erfden de twee dochters Rapenburg 43. Rapenburg 24 wordt sinds 1924 gebruikt door de studentenvereniging Augustinus. 

Bijzonderheden:

Gerard is een neef van Gerard van Hoogeveen 1729-1790 en Valerius Van Hoogeveen 1736-1781.

Regent hofje 1781-1817

16. Gerard van Hoogeveen

Ongehuwd

Studie:

Rechten te Leiden 1776

 

Functies:

Lid veertigraad 1781, havenmeester te Delfshaven, schepen en burgemeester in Delft, lid municipale raad, burgemeester. 1793. Werd in 1813 lid van het provinciaal bestuur en was raadslid in Delft van 1816-1824.

Bijzonderheden:

Was in verband met veranderende politieke omstandigheden een tijdlang uit de roulatie, maar pakte zijn politieke taken in 1813 opnieuw op. 

17. Pieter de l'Espaul, geb. Delft

Regent hofje 1797-1836

Leefde van 1756-1836

18. Gerard van Roijen geb. Delft

Regent hofje 1817-1839

Leefde van 1776-1839

Trouwde:

Anna P. Onderdeweyngaart

Kinderen: geen

 

Functies:

Vrederechter en lid gemeentebestuur in Delf. Overleden in Delft. 

19. Mr. Jan P.M. Tegel, geb. Katwijk

Regent hofje 1836-1870

Leefde van 1800-1870

Trouwde:

Anna Maria Ripperdina Vockestaart. 

20. Willem Stroes Jansen 

Regent hofje 1839-1864

Leefde van 1793-1864

Trouwde:

1e Femmina C. Groenewegen

2e Catharina Vockestaart

3e Josina Hoekwater

Kinderen:

Cornelia Adriana Johanna

Studie:

Godgeleerdheid 1810-1815 te Amsterdam

Beroepen:

Nederhorst den Berg in 1816, Jutfaas, 1822, Westzaandam 1824, Delft 1826

Functies:

Secretaris en bibliothecaris van het Nederlands bijbelgenootschap in Delft. 

21. Antonie Haakma van Roijen,

geb. Onderdendam

Regent hofje 1864-1893

(opvolger S. Jansen)

Leefde van 1830-1893

Trouwde:

1e Margaretha Stratingh in 1859

2e Laurentina Starck in 1870

Kinderen uit het eerste huwelijk:

Rika Catharina 1861-1903

Kinderen uit het tweede huwelijk:

Adriaan Jan 1870 - waarschijnlijk na 1940.

Maria M.A. 1872-1900

Wilhelmina 1874-1902

Functies:

Burgermeester van Bedum (Onderdendam hoort bij de gemeente Bedum), directeur Bataafse Brandwaarborg Maatschappij en Bataafse Assurantie Maatschappij te Den Haag. 

Overleden te 's-Gravenhage. 

22. Mr. Adriaan Jan. van Roijen, 

geb. Katwijk

Regent hofje 1870-1874

Leefde van 1800-1874

Trouwde:

Nov. 1826 met Wilhelmina Tresling

geb. Onderdendam

Kinderen:

Geertruida

Antonie Haakma geb. 1830, Onderdendam

Everhard geb. 1833, Onderdendam

Mr. Joannes Ruardi geb. 1836, Onderdendam

Jacobus Cathalinus geb. 1840, Onderdendam

Adriaan Jan Willem geb. 1846, Onderdendam

Elizabeth geb. 1848, Onderdendam

 

Functies:

Notaris te Onderdendam, lid van de Staten van Groningen en van de Eerste kamer.

biografie_van_de_regenten_22_edited.jpg

23. Mr. Adriaan J.W. van Roijen, 

geb. Onderdendam

Regent hofje 1874-1897

Leefde van 1846-1897

Trouwde:

Jonkvrouw Anna Pompeja F. Quintus

Kinderen:

Catharina 1875-1950

Adriaan J. 1877-1945

Aleida Q. 1878-1956

Functies:

Thesaurier Bataafse Brandwaarburg-Mij, in 1880 commies-griffier van de Eerste Kamer der

Staten-Generaal, kantonrechter te Den Haag in 1889, lid Provinciale Staten Zuid-Holland in 1892. 

biografie_van_de_regenten_23_edited.jpg
biografie_van_de_regenten_24_edited.jpg

24. Anna Pompeja F. van Roijen Quintus,

geb. Faan

Regentes hofje 1893-1903

Leefde van 1846-1903

Huize Byma (bij Grijpskerk Gr.) overleden te Driebergen Huize Vredestein

 

Zij was gehuwd met Adriaan J.W. van Roijen en had drie kinderen (zie boven)

Van 1897-1903 enige regent.

25. Catharina van Roijen

Regentes hofje 1903-1939

Leefde van 1875-1950

26. Mr. Adriaan J. van Roijen,

geb. Den Haag

Regent hofje 1903-1939

Leefde van 1877-1945

Trouwde:

Den Haag 1905 met Levina A.C.v.d. Lek de Clercq

Kinderen:

Adriaan J.W. 1906

Johan Francois 1909

Everhard Jacob 1913

Paul David 1917

Functies:

Referendaris ministerie van Justitie, rechter, vice-president en president van de Arondissementsrechtbank in Amsterdam. Woonde Pr. Hendriklaan 4, Amsterdam. 

biografie_van_de_regenten_27_edited.jpg

27. Aleida Quintina van Roijen

Regentes hofje 1903-1939

Leefde van 1878-1956

28. Mr.A. van de Sande Bakhuyzen 

Regent-toezichthouder hofje 1939-1943

Leefde van 1874-1951

Studie:

Rechten in Leiden, promoveerde in 1900

Functies:

Werkte o.a. in de diplomatieke dienst in New York, Shanghai en Boedapest. Werd in 1927 tot burgemeester van Leiden benoemd. Verder werd hij in 1928 president/curator van de Leidse universiteit. Hij was commissaris van het Oud Archief en van de lichtfabrieken. 

Bijzonderheden:

in 1941 moest hij zijn functie als burgemeester van leiden opgeven omdat hij weigerde mee te werken aan de oprichting van een Duitse school en een Duits-Nederlander vereniging. Op 5 mei 1945 kreeg hij van Hare Majesteits een regering opdracht om een nieuw Leids stadsbestuur te installeren. Na de oorlog was hij nog maar kort burgemeester. Wegens ziekte moest hij per 1 januari 1946 ontslag nemen.

biografie_van_de_regenten_29_edited.jpg

29. Guillam R. D. Crommelin

Regent hofje 1943-1982

Leefde van 1897-1990

Trouwde:

1e Stephania van Hasselt

2e Everdina G.P. Daniëls

Kinderen:

G.B.1931-2003

J.H. 1932

A.S. 1937

Bijzonderheden:

Directeur Twentse Bank Den Haag/Leiden.

30. A. Klinkenberg

Regent hofje 1958-1963

Leefde van 1926-2011

Trouwde:

J. van Bommel.

Kinderen:

Anton 1955

Pieter 1957

Jonneke 1967

Els 1971

Bijzonderheden:

Procuratiehouder Twentse Bank/ABN Leiden en Katwijk.

biografie_van_de_regenten_30_edited.jpg

Bijzonderheden:

Werkzaam bij Twentse Bank/ABN Leiden. 

31. H. van der Ven

Regent hofje 1963-1968

Leefde van 1915-2001

biografie_van_de_regenten_31_edited.jpg

32. Ir. M.P. (Thijs) Schutte

Regent hofje 1968-1982

Leefde van 1914-2007

biografie_van_de_regenten_32_edited.jpg

Trouwde:

Johanna Maria Stalman

Kinderen:

Wubbina 1949

Johannes 1950

Saskia 1952

Barbara 1957

Bijzonderheden:

Studeerde Bouwkunde aan de Technische Hogeschool te Delft. Leidde o.a. het Buro voor stedebouw en architectuur Schutte-van Heelsbergen-Jansen te Leiden. Was architect t.b.v. de restauratie van het Hof in de periode 1983-1985. Hij vervulde verschillende maatschappelijke bestuursfuncties in Leiden.

33. Drs. Ernest van de Velde

Trouwde: 

in 1943 met Jkvr. Elisabeth Johanna van den Brandeler

Kinderen:

Johanna Christina 1944

Emile Henry Ernest 1946

Johan Martinus Adrianus 1949

Jacoba Clara Frederica 1953 (woonde in het regentenhuis)

Regent hofje 1971-1979

Leefde van 1914-1979

biografie_van_de_regenten_33_edited.jpg

Bijzonderheden:

Studeerde Geologie aan de Universiteit te Leiden, richtte zich daarna echter op het bankwezen. Was o.a. directeur van de Rotterdamse Bank te Hengelo en Apeldoorn, daarna Twentse Bank/ ABN Almelo en als laatste directeur van de ABN te Leiden.

Vervulde vele maatschappelijke bestuursfuncties in den lande en te Leiden. 

Studie:

Rechten

 

Bijzonderheden:

Was werkzaam o.a. als rechter te Den Haag (woonde in het regentenhuis).

34. S. van der Hoeven

Regent hofje

35. Ing. Jan H. Huizenga

Geboren 1939

Regent

rentmeester hofje vanaf 1980

Trouwde:

In 1969 met Johanna Christina van de Velde

Kinderen:

Elizabeth Antoinette Corine 1970

Clarine Ernestine 1973

Anne-Marijn Emilie 1976

Bijzonderheden:

Rondde zijn studie aan de HTS-Elektrotechniek af aan de Academie Minerva te Groningen in 1963, aanluitend SROV-opleiding, in dienst als reserve-officier bij de Verbindingsdienst van de Koninklijke Landmacht. Vanaf 1965 werkzaam geweest bij de Nederlandse Siemens Maatschappij, later Siemens Nederland N.V. te Den Haag, in tal van functies op commercieel-technisch en leidinggevend terrein gericht op de industrie. Laatstelijk als hoofd (verkoop) afdeling elektrische aandrijftechnische producten en systemen tot aan pensionering in 2022. Vervult verschillende maatschappelijke bestuursfuncties te Leiden en Wassenaar.  

biografie_van_de_regenten_35_edited.jpg

36. Otto J. Tromp 

Leefde van 1942-2021

Regent hofje

bewonerszaken 1980-2013

biografie_van_de_regenten_36_edited.jpg

Trouwde:

In 1972 met Louise Dina Genang.

Kinderen:

Jotte Reinhout 1974

Anne-Beelke 1977

Douwe Michiel 1979

Bijzonderheden:

Vanaf 1969 werkzaam geweest in verschillende functies bij de ABN (AMRO) te Den Haag en vooral te Leiden. Gepensioneerd in 2000. Vervulde verschillende maatschappelijke functies te Leiden. 

biografie_van_de_regenten_37_edited.jpg

37. M.A. (Ton) van Nes

Leefde van 1918-2010

Regent hofje

onderhoudszaken 1986-2001

Bijzonderheden:

Werkte van 1949 tot 1984 als hoofd technisch ambtenaar bij het architectenbureau van de gemeente Leiden. Nam na zijn pensionering de functie van bouwkundig opzichter op zich gedurende de restauratieperiode van het Hof tussen 1983 en 1985. Trad na de voltooiing hiervan in het bestuur toe als regent onderhoudszaken. 

38. Piet G. Vink 

Geboren 1931

Regent hofje

financiële zaken 1988-2009

biografie_van_de_regenten_38_edited.jpg

Trouwde:

In 1961 met Irene T.M. Aarts

Kinderen:

Marian 1963

Petra 1965

Ronald 1973

Bijzonderheden:

Werkte van 1947-1987 bij de gemeente Leiden, laatstelijk als comptabele tevens hoofd van de financiële administratie. Voerde o.a. de administratie van vier, onder het bestuur van de gemeente staande hofjes, zoals: het Jacob van Brouchovenhofje, het Pieter Gerrisz. Speckhofje, het St. Janshofje en het St. Stevenshofje. 

biografie_van_de_regenten_39_edited.jpg

39. Niek Kroon 

Leefde van 1936-2014

Regent hofje

onderhoudszaken 2002-2008

Trouwde:

In 1961 met Jannie Ravensbergen

Kinderen:

Anneke

Nelleke

Mieke

Bijzonderheden:

In dienst geweest van 1962 tot 1998 bij Volkshuisvesting van de gemeente Leiden. Begonnen als technisch ambtenaar en geëindigd als hoofd van de afdeling Volkshuisvesting. Vanuit deze functies meegewerkt aan de start, uitvoering en afronding van de stadsvernieuwing en renovatie van monumenten waaronder het Eva van Hoogeveenhof.

40. W.F. (Jim) van der Post 

Geboren 1946

Regent hofje

onderhoudszaken vanaf 2008

Trouwde:

In 1969 met J. (Anneke) van Leeuwen

Kinderen:

Miranda 1970

Anneke 1970

Jimmy 1971

Bijzonderheden:

In totaal 43 jaar in dienst geweest bij bouwbedrijf Huurman Leiden B.V. Is hier als timmerman begonnen en geëindigd als hoofd onderhoud van het bedrijf. 

biografie_van_de_regenten_40_edited.jpg
biografie_van_de_regenten_41_edited.jpg

Samenwonend:

Met Odette de Witte sinds 1995

 

Kinderen:

Julius Willem 1998

41. J.W.J. (Hans) Delsink

Geboren 1961

Regent hofje

Financiële zaken vanaf 2010

Bijzonderheden:

Van 1980 t/m 1985 geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. In 1985 werkzaam bij een dochteronderneming van Randstad Uitzendbureau, aldaar uiteindelijk hoofd Financiën. Van 1991 t/m 1995 gewerkt als bedrijfseconoom bij de stichting Verpleeghuizen Zaanstreek te Zaandam. In 1996 begonnen als hoofd Financiën & Informatie bij het Rijnlands Zeehospitium te Katwijk. In 2004 is die stichting gesplitst en als manager bedrijfsvoering verder gegaan bij het Rijnlands Revalidatie Centrum in Leiden.

Verantwoordelijk voor Financiën, ICT, P&O en het Facilitair Bedrijf. 

42. Dr. Annemarie de Vries-Termijtelen

Geboren 1945

Regent hofje

bewonerszaken vanaf 2013

Trouwde:

In 1983 met René R.P. de Vries

Kinderen:

Hans Pieter 1987

Bijzonderheden:

Studie biologie aan de Universiteit van Utrecht. Negentien jaar als onderzoeker werkzaam geweest in het Academisch Ziekenhuis Leiden (AZL, later LUMC) en aldaar in 1981 gepromoveerd bij de medische faculteit. Vervolgens sociaal actief in diverse ondernemers-, administratie- en vrijwilligersactiviteiten. 

biografie_van_de_regenten_42_edited.jpg
bottom of page